1. Kolegium Wróblewskiego
 2. Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. Collegium Novum UJ
 4. Audytorium Maximum UJ
 5. Wydział Prawa i Administracji UJ
 6. Towarzystwo Doktorantów UJ
 7. Instytut Judaistyki UJ
 8. Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
 9. Animator
 10. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie
 11. Strzelnica Pasternik
 12. Klub Adwokata
 13. Klub Alwernia
 14. Inno Energy
 15. Orange Office Park Contference Centre
 16. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 17. Hotel Poleski

… oraz w wielu biurach, szkołach, na budowach oraz na wydarzeniach zarówno prywatnych jak i firmowych.